Zajímavé citáty ~ Bc. Lenka Tomanová

Zajímavé citáty

„Čas letí,“ zvykli jsme si říkat. Čas však není, pohybujeme se my.

Kámen lze hodit do vzduchu, a přece mu křídla nenarostou.

Ten, kdo udělal dobrý skutek má mlčet. Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán.

Požadovat, aby si někdo zapamatoval vše, co četl, je jako žádat, aby v sobě nosil to, co kdy snědl. Z toho žil tělesně a z onoho duševně a stal se prostřednictvím toho tím, čím je.

Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou nebo hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.

Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl sem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty: „Domnívám se, že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat.“

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.

Žít s nepřáteli tak, jako kdyby se jednoho dne mohli stát našimi přáteli, a s přáteli, jako by se mohli stát našimi nepřáteli, to není ani v povaze nenávisti, ani v pravidlech přátelství. Není to zásada morální, ale politická.

Nejoddanější přátelé jsou jako psi - nakonec vás kousnou, když jim budete pořád ubližovat. Jen blázen se dá dvakrát kousnout stejnou zmijí.

Falešná řeč, falešné slovo?
Slova nikdy nelžou, lžou jen lidé, kteří jich užívají k tomu, aby zneužívali důvěřivosti ostatních lidí.

Nepatřím k těm, kdo nevěří na lásku na první pohled, ale věřím, že nebývá na škodu se podívat ještě jednou.

Nikdy se nikoho neptej, co ví, ale co dovede.

Hledej pravdu v myšlence a nikoli v knihách tlejících.
Chceš-li vidět měsíc, dívej se na oblohu a nikoli do louže.

O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké.
Ale těžké sou proto, že se o ně nepokoušíme.

Vzdělaný člověk je protivnější než nevzdělaný.

Mudrc hledá všechno v sobě,
Nerozumný člověk hledá všechno v druhém.

Každý si stěžuje na svou paměť a nikdo na svůj rozum.

Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.

Co se zrodí, musí zemřít, a co dozraje stárne.

Chybovat je v povaze každého člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvá.

Sotva můžeš zacházet s blátem a neumazat se.

Čemu lidé ze zvyku říkají osud , jsou většinou jejich vlastní hloupé skutky.

Rodící se spor se podobá potoku, který se dere hrází: jakmile se prodral, už ho neudržíš.

Hlupák má jednu velkou výhodu před člověkem vzdělaným: je sám se sebou spokojen.

Na světě je vždy o jednoho hlupáka víc, než si každý myslí.

„Chtěla bych“ neznamená nic, „chci“ dělá divy.

Před zlomyslným se můžeme míti na pozoru, před hloupým však ne. Zlomyslnost možno trestati, nikoli však hloupost.

Není blbce, aby nesnil, že je velkým mužem, není osla, aby zhlížeje se na sebe v potoce, kolem něhož kráčí , nehleděl na sebe s potěšením a neshledal, že se podobá koni.

Pamatujme, že kdo píše pro hlupáky, nalezne vždy široký okruh čtenářstva.

Je hloupost kopat studnu až tehdy, když hrdlo svírá žízeň.

V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty plné – bohužel nejen v notách.

Hloupá hlava nade vždy hlavu ještě hloupější, jež ji obdivuje.

Ten, kdo ví a neví, že ví, spí.
Probuďte ho.
Ten, kdo neví a ví, že neví, je prostý.
Poučte ho.
Ten, kdo neví a neví, že neví, je hloupý.
Vyhněte se mu.
Ten, kdo ví a ví, že ví, je moudrý.
Následujte ho.

Směj se a celý svět se směje s tebou;
Plač a pláčeš sám.

Ze všech živočichů jen člověk se umí smát, ač vlastně k tomu má nejmíň důvodů.

Kdo opravdu miloval a je zklamán, je ochoten spíše nežít než nenávidět.

Často upadáme do omylu, když si myslíme, že to, co nám druhý říká, si skutečně také myslí.

Vyhýbejte se lidem, kteří s vámi vždy souhlasí.

Koupit psa je jediný způsob jak získat za peníze lásku.

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.

Žena na muži miluje zpravidla více jeho duši než tělo, muž na ženě více její tělo než duši.

Že mě nemilujete, je vaše soukromá věc;
Že vás miluji, zase má soukromá. Jsme si tím tedy vlastně velmi blízcí, protože se nacházíme v jedné situaci.

Mít někoho rád mnohdy znamená více než ho milovat.

Žena zachází s muži jako šachista s figurkami: sáhne na jednu, ale zrak již upírá na druhou – možná s ní udělá lepší tah.

Nejcitlivěji býváme zraněni těmi, bez nichž si svůj život nedovedeme v plném rozsahu představit.

Láska založená na citech, má nejkrásnější trvání. Neboť nic není tak zraňováno láskou, jako city.

Milovat vady je větší láska než milovat dokonalost.

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.

Zemřít není tak strašné jako žít s člověkem, jehož nemilujeme.

Ten kdo si hraje s kočkami, musí počítat i se škrábanci.

Láska stojící na kráse, tak jako krása brzy umírá.

Státi se přítelem ženy, kterou jsme milovali, je slušná forma, jak na ni zapomenout.

Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství – jen vášeň, nepřátelství, láska – ale žádné přátelství.

Přátelé mají mít přednost před králi.

Přátelství je součástí lidského štěstí.

Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.

Jen proto, že tě někdo nemiluje tak, jak bys ty chtěl, neznamená, že tě nemiluje jak nejvíc umí.

Nejhorší způsob, jak někoho propásnout, je sedět hned vedle něho a vědět, že ho nemůžeme mít.

Nikdy se nemrač, i když jsi smutný, protože nikdy nevíš, kdo se může zamilovat do tvého úsměvu.

Světu jsi možná jen jednou osobou, ale jedné osobě můžeš být celým světem.

Neztrácej čas kvůli muži/ženě, co není ochotný/ochotná ztrácet čas kvůli tobě.

Možná Bůh chce, abychom poznali pár nesprávných lidi, než potkáme toho pravého / tu pravou, abychom až je konečně potkáme, věděli, že máme být vděční.

Neplač, protože to skončilo, buď rád, že se to stalo.

Vždycky se najdou lidi kteří ti ublíží, ale ty nesmíš přestat věřit. Jen musíš být víc opatrný, komu uvěříš příště.

Staň se lepším člověkem, poznej sám sebe a buď si jistý kým jsi, než zkusíš a poznáš někoho jiného a budeš očekávat, aby oni znali tebe.

Až štěstí zaklepe na moje dveře, nebudu doma, budu na louce hledat čtyrlístek!

Každý se může rozhněvat - to je snadné; ale rozhněvat se na správnou osobu, ve správné míře, ve správnou dobu, správným směrem a správným způsobem - to není v moci každého a není to snadné.

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut.

Předstírat na správném místě hloupost, je velice moudré.

Když se člověk rozhodne něco udělat, čas se vždycky nějak najde.

Génius je člověk jako každý jiný.Jenže je jiný.

Milujte své nepřítele. Nic je tak nenaštve.

Pamatuj, že smrt je ten způsob, kterým ti příroda sděluje, abys zpomalil.

Šetřte své peníze. Jednou možná budou k něčemu dobré.

Svatba je jako když dáte ruku do pytle s hady a doufáte, že vytáhnete úhoře.

Nikdy nekopej do člověka, dokud neleží na zemi.

Nezapomínejte na chudé, nic to nestojí.

Chtěl bych být tím, čím jsem byl, když jsem si přál být tím, čím jsem.

Láska je velká čarodějka, díky níž muž se ženou překonají mnoho těžkých situací, ale nic není věčné a láska mezi nimi většinou skončí kvůli úplné hlouposti.

Získat nečí důvěru je velmi těžké, ale přijít o ní je až příliš snadné.

Ztratíš-li něčí důvěru, je to jakoby si ztratil přítele.

Rozčilovat se znamená ničit si zdraví pro blbost druhých.

Nevíš, kdo je tvým přítelem, pokud se s tebou neprolomí led.

PAMATUJ: COKOLI SE STANE, STANE SE Z NĚJAKÉHO DŮVODU.


Copyright © 2009-2023 Lenka Tomanová