Informace v cestovním ruchu ~ Bc. Lenka Tomanová

Informace v cestovním ruchu

Ochrana autorských práv obecně a v aplikacích pro cestovní ruch (PDF - 592 MB) - Základní informace o právní úpravě autorského práva se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Aktuální témata z dané oblasti,komplexní přehled o relevantní právní úpravě a o  praktických otázkách souvisejících s autorskoprávní ochranou.

E-podnikání pro cestovní ruch (PDF - 8.4 MB) - Publikace si klade za cíl přiblížit základní principy e-podnikání a konkrétně na příkladech pak roli e-podníkání v cestovním ruchu a související problematikou.Publikace obsahuje poměrně velké množství názvosloví.

Praktická činnost informačních center, call center a help linek (PDF - 1.6 MB) - Praktické činnosti informačních center, call center a help linek. Praktické zkušeností z reálného provozu informačních a kontaktních center.

Informační kiosky, call a help centra, specifika IT pro turistická a infomační centra (PDF - 2.6 MB) - Úloha informačních technologií v cestovním ruchu a jejich efektivní způsob zapojení do provozu call center, help linek a informačních kanceláří.

Internetový prodej ubytovacích kapacit (PDF - 4.8 MB)

Multimediální zpracování informací v cestovním ruchu a jejich distribuce (PDF - 2.8 MB) - Seznámení s možností využití multimediálních prezentací v  oblasti cestovního ruchu, představení jednotlivých typů multimediálních prezentací, některých prostředků pro jejich přípravu a základní pravidla grafického designu.

Obchodování na internetu, bankovní služby, elektronická certifikace, digitální podpisy a další nové trendy ICT (PDF - 6.6 MB) - Principy obchodování na internetu a možnosti jeho navázání na bankovní služby.Seznámení se s elektronickými certifikáty, technickou infrastrukturou nutnou pro jejich vydávání a využití elektronických certifikátů.

Práce s internetovými vyhledavači v oblasti cestovního ruchu (PDF - 6 MB) - Informace o roli internetu v komunikačním mixu, možnostech jeho využití pro komunikaci s  cílovými skupinami a orientaci v on-line terminologii.

Práce s médii v cestovním ruchu (PDF - 1.5 MB) - Orientace v pojmech v komunikaci, reklamě, PR a mediální práci, základní metodiky pro měření efektivity komunikace, použité značky v cestovním ruchu, media relations, efektivní komunikace s médii, pořádání tiskové konference atd.

Příprava informačních a propagačních materiálů (PDF - 4.2 MB) - Cílem je seznámení s poznatky z oblasti propagace a marketingu cestovního ruchu, přehledem o typologii propagačních tiskovin na příkladech případových studií v ČR i zahraničí a s hlavními zásadami dobré textově stylistické, obrazové a polygrafické praxe při tvorbě propagačních tiskovin (včetně příkladů nesprávné praxe).

Specifika v tvorbě a distribuci informací mezi občana a návštěvníka, respektive turistu na úrovni obce, regionu, destinace (PDF - 7.6 MB) - Způsoby tvorby a distribuce informací mezi turisty,jejich specifiky na úrovni obce, regionu a destinace. Vymezeni legislativního rámce pro tvorbu a distribuci informací, popis distribučních kanálů na jednotlivých úrovních a jejich marketingový management.

Stanovení a vyhodnocování komunikačních strategií (PDF - 3.5 MB) - Návod na sestavení komunikační kampaně pro destinaci nebo destinační subjekt,měření její účinnosti, praktické informace o základech komunikace.

Tvorba webových stránek pro cestovní ruch (PDF - 1.6 MB) - Vzdělávací program vychází vstříc těm, kteří chtějí, aby webové stránky jejich destinací vytvářela profesionální webdesignová studia. Naučíme je, jak do takto vytvořených stránek vkládat aktuální data, obrázky či animace. Naučíme je také, co všechno mohou webové stránky poskytnout jejich uživatelům. Ti, kteří si chtějí jednoduché stránky vytvořit sami, naučíme, jak začít a kterým směrem pokračovat.

Zdroj informací: http://www.vzdelavanivcr.cz/


Copyright © 2009-2024 Lenka Tomanová