Event marketing v cestovním ruchu ~ Bc. Lenka Tomanová

Event marketing v cestovním ruchu

Vademecum pro profesionály ve světě MICE - Díl III. - Bid manual (PDF - 624 kB) - Cílem je podat základní informace nazbytné k úplnému pochopení významu bid manuálu při zpracování konkurenční nabídky a také rozšířit jeho znalosti o řadu postřehů a doporučení, vycházející především z praktických zkušeností českých i zahraničních organizátorů kongresů.

Nové trndy v pořádání akcí a událostí (EVENTS) v cestovním ruchu (PDF - 2 MB) - Publikace poukazuje na najdůležitější otázky spojené s problematikou eventů v cestovním ruchu.

Pořádáme akci - praktický event marketing pro cestovní ruch (PDF - 845 kB) - Osvojení základní terminologie z oblasti event marketingu cestovního ruchu a přípravy na pořádání event marketingové akce, která bude samotným výstupem programu. Měl by tak přispět ke zkvalitnění nabídky služeb v cestovním ruchu.

Event marketing MICE pro střední management (PDF - 1 MB) - Cílem je především získání know-how středního a nižšího managementu v oblasti MICE tak, aby se regionální subjekty cestovního ruchu mohly co nejrychleji a nejefektivněji zapojit do marketingového, obchodního a následně i realizačního procesu v tomto segmentu trhu.

Event marketing v CR, MICE akce - od nápadu k business plánu a konečné realizaci (PDF - 2.9 MB) - Cílem je rozšířit informovanost o využití možností a strategií rozvoje MICE akcí pro rozvoj cestovního ruchu v regionech pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu a subjekty participující na MICE akcích.

Event marketing v cestovním ruchu (PDF - 1.5 MB) - Pořádání MICE akcí v regionech,marketing a účinná propagace MICE akcí,regionální specifika a předpoklady akcí

(PDF - 4.3 MB) - Základní přehled o aktuálních informačních technologiích využitelných v oblasti cestovního ruchu v přímé vazbě na pravidla úspěšné event marketingové strategie. Účastníci programu získají základní návod pro využívání moderních technologií tak, aby podpořili budování pozitivních emocí a zážitků spojených s danou turistickou destinací nebo subjektem cestovního ruchu.

Vademecum pro profesionály ve světě MICE - Díl I. - Průvodce světem MICE (PDF - 558 kB) - Publikace si klade za cíl vysvětelní pojmu MICE i jeho jednotlivých částí.

Vademecum pro profesionály ve světě MICE - Díl II. - Jak se prodávat - marketing s malým rozpočtem (PDF - 609 kB) - Publikace poslouží jako pomůcka k získávání akcí s malým rozpočtem v ČR i ve světě. Obsahově se zaměřuje na úlohu marktingu ve vzahu k MICE, která zahrnuje marketingový mix, plán a marketing a jeho vazbu na nástroje komunikačního mixu.

Vademecum pro profesionály ve světě MICE - Díl III. - Bid manual (PDF - 624 kB) - Cílem je podat základní informace nazbytné k úplnému pochopení významu bid manuálu při zpracování konkurenční nabídky a také rozšířit jeho znalosti o řadu postřehů a doporučení, vycházející především z praktických zkušeností českých i zahraničních organizátorů kongresů.

Wellness v ČR (PDF - 1 MB) - Cílem této publikace je zvýšení kvalifikační úrovně a dovednosti pracovníků v oblasti wellness v cestovním ruchu a rovněž zlepšení profesní přípravy odborníků na cestovní ruch. Publikace slouží jako základní účební moderní pomůcka k cestovnímu ruchu zaměřená na specifika wellness.

Zdroj informací: http://www.vzdelavanivcr.cz/


Copyright © 2009-2023 Lenka Tomanová